Sacraal Theater (cursus ’20/’21)

‘Theater dat de bron onthult en zodoende de mens volvoert’

[opzet cursus ‘Sacraal Theater’)

Een theatercursus gericht op spelers/acteurs die door de lagen heen willen breken i.p.v. het ‘stapelen’ van techniek op techniek. Sacraal Theater is een onderzoek naar in hoeverre concepties jouw gedrag en spel bepalen. Het gaat voorbij aan hoe iets zou moeten zijn. Sacraal Theater daagt je uit om voorbij te gaan aan het bekende. Het sacrale – een onnoembare potentie – verrijst en laat iets gebeuren met jou.

Sacraal Theater gaat om het ontsluieren van datgene dat we niet kunnen benoemen, zien of verklaren. Vaak zijn we in ons gedrag ontzettend sterk bepaald door onze (culturele) identiteit. Er is een gelaagdheid die het lastig maakt om naar een zekere kern (de bron) te komen.

Sacraal Theater gaat uit van de Via Negativa (Grotowski): niet zozeer het ‘stapelen’ (nieuwe vaardigheden of technieken aanleren), maar juist teruggaan naar het minste: wat staat in de weg om de bron te ontsluieren? Hoe kan deze bron (‘het sacrale’) – door jou – naar boven komen? We gaan door gelaagdheid heen, onze Habitual Behavior: we zijn onbewust de verpersoonlijking geworden van ons gedrag – het staat ons in de weg. Sacraal Theater is de actieve vorm van de (onzichtbare) bron ontsluieren.


Volvoering: het klinkt wat hoogdravend, maar o.a. Brecht geloofde dat theater bestaat om de menselijke conditie te verbeteren. Het zet een transitie in werking. Als acteur, degene die de bron faciliteert, dien je jezelf daadwerkelijk open te stellen om dit mogelijk te maken. Niet ‘acteren’, maar daadwerkelijk laten ontstaan wat opkomt. Jezelf compleet wakker maken.

Het sacrale is amorf. Het krijgt slechts vorm wanneer het door de acteur naar boven komt – vaak in beweging. Het gaat voorbij aan tijd & ruimte, en leeft in de ervaring. Een proces dat geen eindvorm kent. Deze cursus Sacraal Theater gaat over gelegenheid. Gelegenheid te onderzoeken, te ervaren, los te laten, te ontvangen. De vraag te stellen hoe je komt tot volledigheid. Theater toont een mens dat worstelt voor zijn heelheid. Dit levert ware handelingen op. Binnen deze cursus is er de ruimte hier inzicht in te krijgen en daarmee te experimenteren.

Deze cursus legt de focus op ervaring (ipv enkel zien, horen of handelen vanuit het hoofd), op het feit dat je geen eigenaar bent van een moment (dus ook voorbij kunt gaan aan je ego) en dat je kunt vertrouwen op de ervaring en je intuïtie.

De methoden en technieken in deze cursus zijn gebaseerd op theorieën van Viola Spolin, Jerzy Grotowski, Anna Halprin, Peter Brook, Antonin Artaud, Bertolt Brecht, Stella Adler, Jacques Copeau & Jacques Lecoq. Met theorieën van Wittgenstein, Rudolf en Kierkegaard.

Voorwaarden voor deelnemers:
# De speler heeft (aantoonbare) acteerervaring
# De acteur toont de toewijding om zelfdoordringing in gang te zetten: geeft zichzelf bloot. Maakt de ‘offerdaad’ (Grotowski): stelt zich volledig open. Is volledig betrokken en committeert zich aan het moment
# De acteur doet zijn huiswerk/opdrachten/leert tekst/ leert bewegingsschema’s.
# De ruimte gebruiken, binnen het hier-en-nu. Daarin in staat concepten en veronderstellingen los te laten.
# Deelname aan de gerelateerde programma-onderdelen van de cursus.

Bestaan is een voortdurend herworden, een streven naar onverdeeldheid” (R.M. Rilke)


Teksten
van o.a. Pinter. Bewegingsoefeningen van o.a. Halprin en Decroux


Programma-onderdelen

  • warming-up oefeningen
  • lichaam en ruimte-opgaven
  • speloefeningen gericht op ervaring
  • inzichtgevende games mbt eigen patronen
  • individueel werk alsmede duo- of groepsopdrachten
  • maskerwerk

Aanmelden: info [@] ferdykarto.nl